Katekese for barn/konfirmanter velkommen lørdag 12. mai 2018 kl. 11.00 , sted Frelsesarmeen Harstad

Vi ønsker dere alle en fin sommerferie, alle som ønsker neste år første kommunion eller konfirmasjon, skal påmelder seg senest inntil 01.09. 2018. Send påmelding med navnet, postadresse og email adresse til harstad@katolsk.no  eller si fra til presten eller Ruth.

Vi starter med undervisningen i oktober 2018

Legg igjen en kommentar