Messetider/gudstjenester St. Sunniva kirke Harstad Skole gata 4

Messetider/gudstjeneste Påske 2024

Palmesøndag 24.03. Høymesse kl. 11.00 vi starter i menighetslokalet med velsignelse av palmegrener og prosesjon til kirken.

Skjærtorsdag 28.03. Høymesse med fotvaskingens tegn kl. 18.00

Langfredag 29.03. kl. 15.00 Langfredags liturgi, mulighet til skriftemål etterpå.

Påskeaften 30.03. Påskematvelsignelse kl. 12.00 i menighetslokalet.

Påskenattsliturgi kl. 20.00 med matvelsignelse i slutten av messen.

  1. Påskedag31.03. høymesse kl. 11.00 og kl. 18.00
  2. Påskedag 01.04.2024 ingen messe i Harstad, messe på Sortland kl. 16.00 sted , Røde kors huset.

Messe på søndager (sundays) kl. 11.00 Ukedager (weekdays/wednesday) onsdag 18.00 bønn/rosenkrans messe etterpå; 1. fredag i måneden mulighet til skriftemål kl. 17.45 fra kl. 18.00 tilbedelse /rosenkrans og messe kl. 18.30.

I fastetiden korsveiandakt fredag kl. 18.00 med messe etterpå.

Skriftemål etter avtale ( eller førmessen på søndager)

For Sortland, Myre eller eventuelt andre messesteder, se egen innlegg!

St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.15 på søndager. Messefeiringen er på søndager/Sundays kl. 11.00 og vanligvis 18.00. Ukedagsmesse, onsdager og: 1. fredag i måneden, bønn 18.00, rosenkrans 18.10, messe kl. 18.30. I fastetiden fredager, 18.00 korsvei med messe etterpå. Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål etter avtale med presten.

Katekese for barn og ungdommer / konfirmanter

Vi starter med katekese for skoleåret 23/24, 23.09.2023 kl. 11.00 menighetshuset Skole gt. 4 i Harstad.

14.10. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

11.11. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

09.12. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

13.01. 2024 kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

10.02. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

09.03. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

13.04. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

04.05. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

08.06. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

Katekese for barn og ungdommer. Vi startet opp igjen i september 2023. I Harstad, velkommen til det nye menighetslokalet. Alle barn/ungdommer som skal mottar den 1. hellige kommunion eller konfirmasjon skal utfylle et eget påmeldings skjema, merket konfirmasjon eller 1.Kommunion. Ved vanlig deltagelse utfylles skjema katekese. Husk skjema må undertegnes av foreldre/foresatte, og deles ut ved oppmøte eller via epost om epost er registrert hos katekeseansvarlig. Medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) betales ved oppmøte. Velkommen!

Caritas Norge, det finnes også en caritas gruppe i Menigheten !

Velkommen til Caritas Julebord 30.11.2019 kl. 19.00 påmelding senest 24.11.hos Vårin 90956722 eller Maria 97731199, velkommen Pris 350 kr Voksne; Barn 200 kr. under 6 år gratis, Familie 700 kr.

Caritas Norge
Storgata 38, 0182 Oslo.
Phone: + 47 23 33 43 60
Email: caritas@caritas.no

Caritas gruppe Harstad, kontakt Vårinn mob. 90956722

Messe Vesterålen Sortland, Myre eventuell andre steder.

Mai: andre Pinsedag 20.05.2024 kl. 17.00 Sted Myre Den Norske kirke (menighetssalen).

Juni: Lørdag 15.06.2024 kl. 16.00 Sted Sortland menighetshuset Strandgata 61

Juli: Lørdag 20.07.2024 kl. 17.00 Sted Myre Den Norske kirke (menighetssalen).

August: Lørdag 17.08.2024 kl. 16.00 Sted Sortland menighetshuset Strandgata 61

September: Lørdag 21.09.2024 kl. 17.00 Sted Myre Den Norske kirke (menighetssalen).

Oktober: Lørdag 19.10.2024 kl. 16.00 Sted Sortland menighetshuset Strandgata 61

November: Lørdag 16.11.2024 kl. 17.00 Sted Myre Den Norske kirke (menighetssalen).

Desember: andre juledag 26.12.2024 Sted Sortland menighetshuset Strandgata 61

Velkommen

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag/for andre høytider se egen messeplan.                   (Sunday) kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk/ 1. niedziela Msza na Polski; 2. søndag  i måneden på Engelsk /2. sunday in the month , mass in englich at 6pm).

Mandag: messe etter avtale

Tirsdag : messe etter avtale

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: messe etter avtale

Fredag: messe etter avtale.  I fastetiden korsvei kl. 18.00 med messe etterpå; mulighet til skriftemål kl. 17.45. før korsvei, eller etter messen.

Lørdag: etter avtale.

Hver 3. lørdag ( 2. Juledag/Påskedag og Pinsedag), er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan. Skriftemål etter avtale.

Adresse : Skole gata 4 

N-9404 Harstad

tlf. (0047) 77063696

Skype : harstadkatolsk

Vipps nr. 101938