Messetider/gudstjenester St. Sunniva kirke Harstad Skole gata 4

Messe på søndager (sundays) kl. 11.00 og kl. 18.00 Ukedager (weekdays/wednesday) onsdag 18.00 bønn/rosenkrans messe etterpå; 1. fredag i måneden mulighet til skriftemål kl. 17.45 fra kl. 18.00 tilbedelse /rosenkrans og messe kl. 18.30.

Skriftemål etter avtale ( eller førmessen på søndager)

For Sortland, Myre eller eventuelt andre messesteder, se egen innlegg eller ring presten !

Messetider/gudstjeneste påske 2023

Palmesøndag 02.04. 2023 Høymesse kl. 11.00 med prosesjon (vi starter i menighetslokalet) og kveldsmesse på Polsk kl. 18.00

Skjærtorsdag 06.07. 2023 Høymesse med fotvaskingens tegn kl. 18.00 mulighet til skriftemål etter messen. Kirken er åpen til kl. 21.00 for tilbedelse.

Langfredag 07.04. 2023 Langfredagsgudstjeneste kl. 15.00 faste og abstinensdag. Mulighet til skriftemål etter gudstjeneste.

Påskeaften 08.04. 2023 matvelsignelse kl. 12.00 i menighetslokalet.

Påskenattsliturgi kl. 21.00, matvelsignelse i slutten av liturgien.

1. Påskedag 09.04.2023 høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 18.00

2. Påskedag 10.04. 2023 ingen messe i Harstad, høymesse på Sortland kl. 16.00 sted Menighetshuset Strandgata 61

Vi ønsker alle en ettertenksom stille uke og en velsignet Påskehøytid.

St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.30 på søndager. Messefeiringen er på søndager kl. 11.00 og kl. 18.00 Ukedagsmesse: 1. fredag i måneden, bønn 18.00, rosenkrans 18.10, messe kl. 18.30. . Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål etter avtale med presten.

Katekese for barn og ungdommer. Vi startet opp igjen i september 2022. I Harstad, velkommen til det nye menighetslokalet. Alle barn/ungdommer som skal mottar den 1. hellige kommunion eller konfirmasjon skal utfylle et eget påmeldings skjema, merket konfirmasjon eller 1.Kommunion. Ved vanlig deltagelse utfylles skjema katekese. Husk skjema må undertegnes av foreldre/foresatte, og deles ut ved oppmøte eller via epost om epost er registrert hos katekeseansvarlig. Medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) betales ved oppmøte. Velkommen!

Faste messetider søndag kl. 11.00 høymesse og kl. 18.00

I perioden 23.06 frem til 03.08 er sognepresten på rekonvalesens, ingen ukedagsmesser i denne perioden, eller du må avtaler med p. Renè som er sommervikar fra 08.07. frem til 10.08.

Søndag 26.06. og søndag 03.07 er det ingen kveldsmesse ! kl. 11.00 Gudstjeneste uten prest med kommunionutdeling!

Fader Renè som er vikar kan kontaktes mellom 08.07. og frem til 10.08. under mobil nr. 004915120168045 han snakker : engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk.

Messetider/bønn på ukedager, skriftemål, katekese,  messetider på andre steder i menigheten (Sortland/Myre….) se nede.

Caritas Norge, det finnes også en caritas gruppe i Menigheten !

Velkommen til Caritas Julebord 30.11.2019 kl. 19.00 påmelding senest 24.11.hos Vårin 90956722 eller Maria 97731199, velkommen Pris 350 kr Voksne; Barn 200 kr. under 6 år gratis, Familie 700 kr.

Caritas Norge
Storgata 38, 0182 Oslo.
Phone: + 47 23 33 43 60
Email: caritas@caritas.no

Caritas gruppe Harstad, kontakt Vårinn mob. 90956722

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag/for andre høytider se egen messeplan.                   (Sunday) kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk/ 1. niedziela Msza na Polski; 2. søndag  i måneden på Engelsk /2. sunday in the month , mass in englich at 6pm).

Mandag: messe etter avtale

Tirsdag : messe etter avtale

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: messe etter avtale

Fredag: messe etter avtale

Lørdag:

Hver 3. lørdag ( 2. Juledag/Påskedag og Pinsedag), er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan. Skriftemål etter avtale.

Adresse : Skole gata 4 

N-9404 Harstad

tlf. (0047) 77063696

Skype : harstadkatolsk

Vipps nr. 101938