Ingen messeplikt på søndager inntil videre(pga. korona virus tiltak). St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.30 til etter messen. Fra søndag 10.05. 2020 er det igjen mulig med messefeiring. Det er (vigil) messe på Lørdag kl. 18.30 på Søndager kl. 11.00 og kl.. 18.00 men bare opp til 30 personer er tillat. Kirken er stengt på ukedager. Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål/samtale etter avtale med presten! Ingen messefeiring inntil videre på Sortland og Myre elle andre steder i menigheten.

Katekese for barn og ungdommer. Vi starter med katekese, lørdag 12.09.2020 kl. 11.00; Sted Frelsesarmeens lokale, Strandgata i Harstad. Alle barn/ungdommer som skal mottar den 1. hellige kommunion eller konfirmasjon skal utfylle et eget påmeldings skjema, merket konfirmasjon eller 1.Kommunion. Ved vanlig deltagelse utfylles skjema katekese. Husk skjema må undertegnes av foreldre/foresatte, og deles ut ved oppmøte eller via epost om epost er registrert hos katekeseansvarlig. Medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) betales ved oppmøte. Velkommen!

Caritas Norge, det finnes også en caritas gruppe i Menigheten !

Velkommen til Caritas Julebord 30.11.2019 kl. 19.00 påmelding senest 24.11.hos Vårin 90956722 eller Maria 97731199, velkommen Pris 350 kr Voksne; Barn 200 kr. under 6 år gratis, Familie 700 kr.

Caritas Norge
Storgata 38, 0182 Oslo.
Phone: + 47 23 33 43 60
Email: caritas@caritas.no

Caritas gruppe Harstad, kontakt Vårinn mob. 90956722

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag/for andre høytider se egen messeplan.                   (Sunday) kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk/ 1. niedziela Msza na Polski; 2. søndag  i måneden på Engelsk /2. sunday in the month , mass in englich at 6pm).

Mandag: messe etter avtaler med presten.

Tirsdag : rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30 ; sangøvelse etter messen.

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: rosenkrans kl. 18.10 messe kl.

Fredag: 17.45 mulighet til skriftemål; rosenkrans kl. 18.10 (kl. 18.00 korsveg andakt i fastetid), messe kl. 18.30.

Lørdag: rosenkrans kl. 18.10 kveldsmesse kl. 18.30 OBS. Ingen messe i Harstad 3. lørdag i måneden !

Hver 3. lørdag er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan.

Adresse : Skole gata 4 

N-9404 Harstad

tlf. (0047) 77063696

Skype : harstadkatolsk

Vipps nr. 101938