Messetider/gudstjenester St. Sunniva kirke Harstad Skole gata 4

Messetider Jul og nyttår (se nede)

Messe på søndager (sundays) kl. 11.00 Ukedager (weekdays/wednesday) onsdag 18.00 bønn/rosenkrans messe etterpå; 1. fredag i måneden mulighet til skriftemål kl. 17.45 fra kl. 18.00 tilbedelse /rosenkrans og messe kl. 18.30.

Skriftemål etter avtale ( eller førmessen på søndager)

For Sortland, Myre eller eventuelt andre messesteder, se egen innlegg!

Messetider Jul/Nyttår 2024

Julaften 24.12. messe kl. 11.00 med en liten prosesjon med barna etter velsignelse til Julekrybba isteden for barnas egen julegudstjeneste som ellers er på julaften om ettermissdagen. Midnattsmesse kl. 24.00

1.Juledag 25.12. høymesse kl. 11.00

2. Juledag 26.12. messe på Sortland kl. 16.00 sted Rød kors huset nede for Rådhuset.

Gledelig julehøytid!

Nyttårsaften 31.12. messe kl. 11.00 INGEN kveldsmesse nyttårsdagen 01.01.2024 messe kl. 18.00

Vi ønsker et velsignet nyttår 2024 !

St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.15 på søndager. Messefeiringen er på søndager/Sundays kl. 11.00 og vanligvis 18.00. Ukedagsmesse, onsdager og: 1. fredag i måneden, bønn 18.00, rosenkrans 18.10, messe kl. 18.30. . Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål etter avtale med presten.

Katekese for barn og ungdommer / konfirmanter

Vi starter med katekese for skoleåret 23/24, 23.09.2023 kl. 11.00 menighetshuset Skole gt. 4 i Harstad.

14.10. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

11.11. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

09.12. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

13.01. 2024 kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

10.02. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

09.03. kl. 11.00 sted Skole gt. 4 Harstad

13.04. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

04.05. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

08.06. kl. 11.00 sted Skole gt.4 Harstad

Katekese for barn og ungdommer. Vi startet opp igjen i september 2023. I Harstad, velkommen til det nye menighetslokalet. Alle barn/ungdommer som skal mottar den 1. hellige kommunion eller konfirmasjon skal utfylle et eget påmeldings skjema, merket konfirmasjon eller 1.Kommunion. Ved vanlig deltagelse utfylles skjema katekese. Husk skjema må undertegnes av foreldre/foresatte, og deles ut ved oppmøte eller via epost om epost er registrert hos katekeseansvarlig. Medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) betales ved oppmøte. Velkommen!

Faste messetider søndag kl. 11.00 høymesse og kl. 18.00

Søndag 10.September 2023 feirer vi 130 år St. Sunniva kirke (20.08. 1893), samtidig er det 100 år siden (1923) menighetens opprettelse, samme år kommer 3 Elisabethsøstrene til Harstad.

Messe med vår biskop Berislav søndag 10.09. kl.11.00 ; etterpå velsignelse av det nye menighetshuset og fest program.

Messetider/bønn på ukedager, skriftemål, katekese,  messetider på andre steder i menigheten (Sortland/Myre….) se nede.

Caritas Norge, det finnes også en caritas gruppe i Menigheten !

Velkommen til Caritas Julebord 30.11.2019 kl. 19.00 påmelding senest 24.11.hos Vårin 90956722 eller Maria 97731199, velkommen Pris 350 kr Voksne; Barn 200 kr. under 6 år gratis, Familie 700 kr.

Caritas Norge
Storgata 38, 0182 Oslo.
Phone: + 47 23 33 43 60
Email: caritas@caritas.no

Caritas gruppe Harstad, kontakt Vårinn mob. 90956722

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag/for andre høytider se egen messeplan.                   (Sunday) kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk/ 1. niedziela Msza na Polski; 2. søndag  i måneden på Engelsk /2. sunday in the month , mass in englich at 6pm).

Mandag: messe etter avtale

Tirsdag : messe etter avtale

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: messe etter avtale

Fredag: messe etter avtale

Lørdag:

Hver 3. lørdag ( 2. Juledag/Påskedag og Pinsedag), er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan. Skriftemål etter avtale.

Adresse : Skole gata 4 

N-9404 Harstad

tlf. (0047) 77063696

Skype : harstadkatolsk

Vipps nr. 101938