Messetider/gudstjenester St. Sunniva kirke Harstad Skole gata 4

Messetider Jul og nyttår (se nede)

Messe på søndager (sundays) kl. 11.00 Ukedager (weekdays/wednesday) onsdag 18.00 bønn/rosenkrans messe etterpå; 1. fredag i måneden mulighet til skriftemål kl. 17.45 fra kl. 18.00 tilbedelse /rosenkrans og messe kl. 18.30.

Skriftemål etter avtale ( eller førmessen på søndager)

For Sortland, Myre eller eventuelt andre messesteder, se egen innlegg!

Messetider Jul/Nyttår 2024

Julaften 24.12. messe kl. 11.00 med en liten prosesjon med barna etter velsignelse til Julekrybba isteden for barnas egen julegudstjeneste som ellers er på julaften om ettermissdagen. Midnattsmesse kl. 24.00

1.Juledag 25.12. høymesse kl. 11.00

2. Juledag 26.12. messe på Sortland kl. 16.00 sted Rød kors huset nede for Rådhuset.

Gledelig julehøytid!

Nyttårsaften 31.12. messe kl. 11.00 INGEN kveldsmesse nyttårsdagen 01.01.2024 messe kl. 18.00

Vi ønsker et velsignet nyttår 2024 !

Legg igjen en kommentar