Messetider/gudstjenester St. Sunniva kirke Harstad Skole gata 4

Messetider/gudstjeneste Påske 2024

Palmesøndag 24.03. Høymesse kl. 11.00 vi starter i menighetslokalet med velsignelse av palmegrener og prosesjon til kirken.

Skjærtorsdag 28.03. Høymesse med fotvaskingens tegn kl. 18.00

Langfredag 29.03. kl. 15.00 Langfredags liturgi, mulighet til skriftemål etterpå.

Påskeaften 30.03. Påskematvelsignelse kl. 12.00 i menighetslokalet.

Påskenattsliturgi kl. 20.00 med matvelsignelse i slutten av messen.

  1. Påskedag31.03. høymesse kl. 11.00 og kl. 18.00
  2. Påskedag 01.04.2024 ingen messe i Harstad, messe på Sortland kl. 16.00 sted , Røde kors huset.

Messe på søndager (sundays) kl. 11.00 Ukedager (weekdays/wednesday) onsdag 18.00 bønn/rosenkrans messe etterpå; 1. fredag i måneden mulighet til skriftemål kl. 17.45 fra kl. 18.00 tilbedelse /rosenkrans og messe kl. 18.30.

I fastetiden korsveiandakt fredag kl. 18.00 med messe etterpå.

Skriftemål etter avtale ( eller førmessen på søndager)

For Sortland, Myre eller eventuelt andre messesteder, se egen innlegg!