Faste messetider søndag kl. 11.00 høymesse og kl. 18.00

I perioden 23.06 frem til 03.08 er sognepresten på rekonvalesens, ingen ukedagsmesser i denne perioden, eller du må avtaler med p. Renè som er sommervikar fra 08.07. frem til 10.08.

Søndag 26.06. og søndag 03.07 er det ingen kveldsmesse ! kl. 11.00 Gudstjeneste uten prest med kommunionutdeling!

Fader Renè som er vikar kan kontaktes mellom 08.07. og frem til 10.08. under mobil nr. 004915120168045 han snakker : engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk.

Messetider/bønn på ukedager, skriftemål, katekese,  messetider på andre steder i menigheten (Sortland/Myre….) se nede.