Ingen messeplikt på søndager inntil videre(pga. korona virus tiltak). St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.30 til etter messen. Fra søndag 10.05. 2020 er det igjen mulig med messefeiring. Det er (vigil) messe på Lørdag kl. 18.30 på Søndager kl. 11.00 og kl.. 18.00 men bare opp til 30 personer er tillat. Kirken er stengt på ukedager. Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål/samtale etter avtale med presten! Ingen messefeiring inntil videre på Sortland og Myre elle andre steder i menigheten.