Katekese for barn/konfirmanter velkommen lørdag 12. mai 2018 kl. 11.00 , sted Frelsesarmeen Harstad

Vi ønsker dere alle en fin sommerferie, alle som ønsker neste år første kommunion eller konfirmasjon, skal påmelder seg senest inntil 01.09. 2018. Send påmelding med navnet, postadresse og email adresse til harstad@katolsk.no  eller si fra til presten eller Ruth.

Vi starter med undervisningen i september 2018

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk, 2. søndag  i måneden på Engelsk).

 

Mandag: morgenmesse kl. 7.30 .

Tirsdag : rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30 med sangøvelse etter messen.

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: rosenkrans kl. 18.10 messe kl. 18.30 mulighet til skriftemål etter messen.

Fredag: rosenkrans kl. 18.10 , messe kl. 18.30.

Lørdag: rosenkrans kl. 18.10 kveldsmesse kl. 18.30 OBS. Ingen messe i Harstad 3. lørdag i måneden !

Hver 3. lørdag er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan.