St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.30 på søndager. Messefeiringen er på søndager kl. 11.00 og kl. 18.00 Ukedagsmesse: 1. fredag i måneden, bønn 18.00, rosenkrans 18.10, messe kl. 18.30. . Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål etter avtale med presten.

Katekese for barn og ungdommer. Vi startet opp igjen i september 2022. I Harstad, velkommen til det nye menighetslokalet. Alle barn/ungdommer som skal mottar den 1. hellige kommunion eller konfirmasjon skal utfylle et eget påmeldings skjema, merket konfirmasjon eller 1.Kommunion. Ved vanlig deltagelse utfylles skjema katekese. Husk skjema må undertegnes av foreldre/foresatte, og deles ut ved oppmøte eller via epost om epost er registrert hos katekeseansvarlig. Medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK) betales ved oppmøte. Velkommen!

Faste messetider søndag kl. 11.00 høymesse og kl. 18.00

I perioden 23.06 frem til 03.08 er sognepresten på rekonvalesens, ingen ukedagsmesser i denne perioden, eller du må avtaler med p. Renè som er sommervikar fra 08.07. frem til 10.08.

Søndag 26.06. og søndag 03.07 er det ingen kveldsmesse ! kl. 11.00 Gudstjeneste uten prest med kommunionutdeling!

Fader Renè som er vikar kan kontaktes mellom 08.07. og frem til 10.08. under mobil nr. 004915120168045 han snakker : engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk.

Messetider/bønn på ukedager, skriftemål, katekese,  messetider på andre steder i menigheten (Sortland/Myre….) se nede.

Caritas Norge, det finnes også en caritas gruppe i Menigheten !

Velkommen til Caritas Julebord 30.11.2019 kl. 19.00 påmelding senest 24.11.hos Vårin 90956722 eller Maria 97731199, velkommen Pris 350 kr Voksne; Barn 200 kr. under 6 år gratis, Familie 700 kr.

Caritas Norge
Storgata 38, 0182 Oslo.
Phone: + 47 23 33 43 60
Email: caritas@caritas.no

Caritas gruppe Harstad, kontakt Vårinn mob. 90956722

Laudetur Jesus Christus / lovet være Jesus Kristus !

Velkommen til Sankt Sunniva katolske menighet Harstad !

Faste messetider Søndag/for andre høytider se egen messeplan.                   (Sunday) kl. 11.00 høymesse med kirkekaffe etter messen.

kveldsmesse kl. 18.00 (1.søndag i måneden på Polsk/ 1. niedziela Msza na Polski; 2. søndag  i måneden på Engelsk /2. sunday in the month , mass in englich at 6pm).

Mandag: messe etter avtaler

Tirsdag : messe etter avtaler

Onsdag: rosenkrans kl. 18.10, messe kl. 18.30.

Torsdag: messe etter avtaler

Fredag: messe etter avtaler

Lørdag:

Hver 3. lørdag er det messe på Sortland eller Myre. se egen plan.

Adresse : Skole gata 4 

N-9404 Harstad

tlf. (0047) 77063696

Skype : harstadkatolsk

Vipps nr. 101938