Faste messetider søndag kl. 11.00 høymesse og kl. 18.00

Alle messer er utsatt inntil videre grunnet korona virus situasjon!

Messetider/bønn på ukedager, skriftemål, katekese,  messetider på andre steder i menigheten (Sortland/Myre….) se nede.

Legg igjen en kommentar