St. Sunniva kirken i Harstad er åpen fra kl. 10.15 på søndager. Messefeiringen er på søndager/Sundays kl. 11.00 og vanligvis 18.00. Ukedagsmesse, onsdager og: 1. fredag i måneden, bønn 18.00, rosenkrans 18.10, messe kl. 18.30. . Følg med på www.katolsk.no og på menighetens webside harstad.katolsk.no Mulighet til skriftemål etter avtale med presten.

Legg igjen en kommentar